BASES

El FRAME Film Festival té una única categoria: FICCIÓ
Curtmetratges de ficció amb una durada màxima de 30 minuts de producció espanyola i en qualsevol de les llengües de l’estat espanyol. (Si la versió original no és en Castellà o Català, s’hauran de presentar amb subtítols en una d’aquestes dues llengües)

Es poden inscriure a través de les plataformes Festhome i Movibeta.
Les inscripcions dels curtmetratges seran formalitzades pels directors/es, productors/res o els seus representants legals.
Un comitè realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades i comunicarà per correu electrònic a les productores i/o directors/es dels curtmetratges inscrits el nom de les obres seleccionades.

Les obres de caràcter publicitari no seran admeses.
Els curtmetratges seleccionats seran projectats públicament durant els dies del festival, entenent que els seus autors o productors autoritzen la projecció.

Els directors/res o productors/res hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers i eximeix al comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.

Uns fragments de les obres seleccionades podran ser utilitzades per a la difusió i/o promoció del festival en les xarxes social del FRAME Film Festival, la seva web i els mitjans de comunicació.

Les empreses productores i els/les directors/es dels curtmetratges, en el moment d’inscriure les seves obres en el FRAME Film Festival , accepten que, en cas d’obtenir algun dels premis atorgats pel festival, inclouran una referència escrita a la concessió d’aquest premi en totes i cadascuna de les còpies del curtmetratge que distribueixin per a la seva exhibició en sales comercials, DVD, internet i/o certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès (press-books, cartells, etc.) Aquesta referència consistirà en un text amb el tipus de premi aconseguit, acompanyat del nom del festival.

La participació en aquest festival implica l’acceptació de les seves bases.

El circuit itinerant del FRAME Film Festival consta de dues fases.

  • Fase Classificatòria
  • Fase Final
 

Fase classificatòria:
Aquesta fase se celebrarà 15 municipis. L’organització activarà una convocatòria i obrirà un període d’inscripció per a cada municipi col·laborador. La fase classificatòria al 2024 se celebrarà entre els mesos de març i novembre. Del total de curtmetratges inscrits a cada seu, l’organització seleccionarà 20 obres per a la seva projecció pública. El públic assistent a cada seu, mitjançant votació, decidirà el curtmetratge guanyador en la seva població que passarà a la fase final. Aquests curtmetratges poden ser guanyadors en un màxim de dos (2) municipis, una vegada passi això, no es projectaran en cap altre seu del festival.

Fase final (Premis TALENT FRAME):
A la fase final accediran els curtmetratges guanyadors en cadascuna de les seus col·laboradores de la fase classificatòria del FRAME Film Festival i optaran als premis TALENT FRAME que s’entregaran al mes de gener de 2025.

JURAT PREMIS TALENT FRAME
Un jurat designat per l’organització i format per representants de l’àmbit de la cultura i els mitjans audiovisuals decidirà els premis. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Hi haurà un premi que decidirà el públic assistent a la projecció de finalistes d’aquesta fase final que se celebrarà a l’Auditori de la Diputació de Tarragona.

El premi del públic serà decidit pels assistents al festival.
En cas de considerar imprescindible atorgar algun premi ex aequo, l’import es dividirà entre les obres considerades.

PREMIS

Premis Fase Classificatòria:

Premi del públic al millor Curtmetratge: 300€, estatueta i selecció directa per als Premis TALENT FRAME.

Premis Fase Final:

  • Premi del Jurat al millor curtmetratge: 1.000€ i estatueta
  • Premi del públic al millor curtmetratge: 1.000€ i estatueta
  • Premi al millor Guió: 300€ i estatueta
  • Premi a la millor Direcció: 300€ i estatueta
 

L’organització convidarà als directors dels curtmetratges finalistes a assistir al a la Gala de lliurament de premis, proporcionant-los, l’allotjament a càrrec de l’organització.

Per a poder rebre la dotació econòmica del premi, els representants dels curtmetratges guanyadors hauran d’assistir al lliurament de premis, si no és així, s’entendrà que renuncien a la dotació econòmica i aquesta no serà lliurada.

Tots els premis amb dotació econòmica estaran subjectes a les retencions legals aplicables.

El Comitè Organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.